De coronacrisis is een misleidend woord. Het suggereert dat er een crisis is ontstaan waarbij een virus als schuldige wordt aangewezen. Het woord heeft al een zodanige connotatie dat er onherroepelijk een beeld geschetst is van doem en verderf door een onzichtbare vijand. De algemene aanname is nu dan ook dat we in een oorlog zijn beland waarbij alles geoorloofd is om escalatie te voorkomen. Tyrannie als noodzakelijk kwaad. Wie echter zijn hoofd koel heeft weten te houden gedurende deze massahysterie, heeft gezien dat het virus een probleem is dat niet in verhouding staat met de genomen maatregelen en dat de werkelijke crisis niks anders is dan de reactie van de mens. En dat de escalatie al heeft plaatsgevonden: de overdaad aan totalitaire maatregelen, de gedwongen bekering aan één bepaald narratief en de heksenjacht naar andersdenkenden zijn het bewijs hiervan.

 

In naam der volksgezondheid!

Een van de dingen die mijn grootste verbazing heeft gewekt de afgelopen maanden is de radicale shift van culturele hegemonie en de kritiekloze aanpassing hieraan van veruit het grootste deel van de bevolking. De culturele hegemonie omvat de dominante set aan ideeën, normen en waarden over een bepaalde sociale realiteit. Je kunt het ook zo zien: alles wat genormaliseerd is en natuurlijk voelt, is deel van de culturele hegemonie. Waarbij er voorafgaand aan de COVID19-hype een vrij relaxte houding bestond tegenover (seizoensafhankelijke) overdraagbare virussen, is dit in een zeer korte tijd omgedraaid in een cultuur van angst waarbij alles dat in potentie het virus kan dragen met afschuw wordt aangekeken en bovenal onvoorwaardelijk gemeden dient te worden. Ik heb deze ontwikkeling in rap tempo zien gebeuren bij mensen om mij heen. Waar diegenen met de griep voorheen nog zonder scrupules op de koffie bij de buren zouden zijn gegaan of naar verjaardagsfeestjes, zijn zij momenteel de grootste voorvechters van een algehele lockdown, zijn zij degenen die anderen vermanend toespreken wanneer zij geen mondkapjes dragen en zijn zij het die bij het zien van een groep van meer dan twee personen zonder twijfel de politie zullen inschakelen.

De reden voor deze eigenaardige transformatie is eigenlijk vrij simpel: de mens is van nature conformistisch. En zelfs door een snelle en radicale verandering in een algemeen geaccepteerd gedachtegoed, is het dus schijnbaar heel gemakkelijk om zonder veel na te denken over te stappen hierop. Het is immers de weg van de minste mentale weerstand en de meeste medestanders. Maar zoals men kan zien, is dit ook veruit de gevaarlijkste denkmethode. Door rigoreus het ‘nieuwe normaal’ te promoten en zelfs op te leggen aan je medemens, is de stap naar een nieuw soort totalitarisme gezet. En dat is wat er in de afgelopen maanden gebeurd is. Het proces is overigens niets nieuws; het is in feite een veelbelopen pad in de geschiedenis van de mensheid. De filosoof Alan Watts legde in 1969 deze belangrijke causale relatie uit:

‘You will find that insecure societies are the most intolerant of non-joiners.  They are so unsure of the validity of their game rules that they say that everyone must play. (…) Everybody is equally inferior, which becomes the parody of democracy.  And that kind of society you have to watch out for, because it turns in a quick click into fascism.’  (Lecture: A Place for the Hermit)

Wat heel duidelijk zichtbaar is geworden sinds het virus in Europa is aan komen waaien, is een zeer wijdverbreide aanhang voor het collectivisme. En dat is zwaar verontrustend. Het stelt namelijk dat in feite alles gedaan kan worden zolang het maar in het algemeen belang is. Dit is eigenlijk niks anders dan abstracte begrippen gebruiken als argument om jouw wereldbeeld op te leggen aan een ander. Verkapt egoïsme dus. De stay-at-home beweging is hier een goed voorbeeld van. Zij zijn zo overtuigd geraakt van hun eigen gelijk dat zij totaal voorbij gaan aan alternatieve denkwijzen. En de overheid is hun wapen. Zelf zijn zij namelijk te laf om hun buren te dwingen; hiervoor gebruiken zij maar al te graag de macht van de staat. Het recht op zelfbeschikking bestaat hier dan ook niet: het individu is voor collectivisten verworden tot product waar, al naar gelang hun visie op het algemeen belang, gedaan mee kan worden wat men wil. En als er één grote deprimerende conclusie kan worden gemaakt op basis van de huidige totalitariteit: je bent het bezit van de ander.

Een goede tyrannie is zo slecht nog niet

De these van mijn vorige artikel was dat de ontstane paniek het gevolg is geweest van de constante hypnose door mediabeelden. Wat echter cruciaal is aan het dagelijkse ritueel aan kranten lezen, internet doorzoeken en televisie kijken, is niet de inhoud ervan, maar de manier waarop het geframed wordt. Wat men vergeet tijdens het lezen of kijken is dat nieuws onherroepelijk een selectie van de werkelijkheid is. Wat nog moeilijker is te doorzien: de suggestieve manier van presenteren geeft je de illusie dat je door eigen denken tot conclusies bent gekomen. Dat jijzelf degene bent geweest die causale verbanden hebt weten te vinden en dat als onomstotelijk bewijs neemt voor aanpassingen in gedachten en gedrag. Het narratief dat zich heeft ontwikkeld omtrent het coronavirus is uitgelopen tot een allesomvattende manie. Het is doorgesijpeld in alle aspecten van het leven. Doordat al het nieuws zich op dit nieuwe, onbekende virus heeft gestort, is de illusie gecreëerd dat niks anders meer van belang is. Het is immers tot feit verheven dat dit de grootste bedreiging is van de samenleving.

Het gevolg van deze angstcultuur is dat bij een groot gedeelte van de bevolking een moreel superieuriteitscomplex is ontstaan. Dit zijn de mensen die onverdraagzaam zijn tegenover de mensen die zich niet willen bekeren naar het geloof in het enige juiste narratief. Dit zijn de mensen die met de grafiekjes van doem zwaaien. Dit zijn de mensen die one-size-fits-all maatregelen eisen. Dit zijn de mensen die je voorhouden dat ongehoorzaam zijn aan de door hen gesteunde maatregelen zal leiden tot verlies van ontelbare levens. Dit zijn de mensen die het gelukt is om overheden te overtuigen George Orwell’s 1984 als instructieboekje te gebruiken. En dit zijn de mensen die zichzelf op de schouders kloppen voor het creëren van deze tyrannie, omdat zij werkelijk denken dat zij goed doen.

 

‘Ja, maar Italië!..’

De argumenten van de stay-at-home beweging hebben zich tijdens de afgelopen maanden steeds veranderd. De onverdraagzaamheid is echter hetzelfde gebleven. Eerst waren het de videoclips van omvallende Chinezen en de gefilmde chaos in Wuhan-ziekenhuizen die gebruikt werden als bewijs van een allesvernietigend virus. Toen werd het cruiseship The Diamond Princess gevolgd en was men in de volle overtuiging dat iedere passagier die geïnfecteerd zou raken gedoemd was te sterven. De resultaten van het enige geldige onderzoek van het cruiseschip dat een grove inschatting kon maken van de ernst van het virus, lieten destijds al zien dat COVID19 alleen gevaarlijk is voor een zeer klein percentage. Er was overigens geen tijd om dit onderzoek te laten bezinken in de collectieve geest, omdat Italië aan de beurt was. Beelden van overvolle ziekenhuizen werden getoond, mensen die schijnbaar aan de lopende band stierven, en dokters die moesten kiezen welke patiënt aan de beademing mocht. Alhoewel het buiten kijf staat dat het erg schokkend is geweest, zijn de mensen ook hier weer misleid en gingen voorbij aan drie dingen: het is niet ongebruikelijk dat ziekenhuizen overweldigd worden (en dat mensen sterven in een ziekenhuis, wow!), de ziekenhuizen die overvol raakten representeren niet alle ziekenhuizen in Italië (veruit het grootste percentage was en bleef leeg), en het vermogen om de dood in perspectief te zien.

Door de suggestieve beelden op tv en het missen van relativering, werd een denkwijze radicaal veranderd: als we niks doen, zullen we net als Italië worden! Dit was de tijd dat de #flattenthecurve werd geïntroduceerd. Een grafiek die laat zien dat de capaciteit IC-bedden zonder maatregelen ver overschreden zou worden. Heel overtuigend en niks op tegen te werpen, toch? De enige details zijn een gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de werking van interventies en dat men hier de grove fout maakt voorspellingen gelijk te stellen aan feiten. Daarentegen is er wel bewijs dat suggereert dat lockdowns en social distancing niet significant effectief zijn: de exponentiële stijging was al vlakker aan het worden vóórdat deze maatregelen ingesteld werden! Echter, voor de meesten was dit simplistiche beeld van #flattenthecurve reden genoeg om kritikasters de mond te snoeren en menselijk gedrag verregaand te reguleren.

 

Het ‘expert’ argument

Vervolgens werd het ‘expert-argument’ aangevoerd. Waar de klassieke definitie van wetenschap juist het constante bevragen behelst, is dit in de coronacrisis onmogelijk geworden. Want experts. Er bestaat een 100% consensus tussen experts over de ernst van het virus. Want experts. Alleen experts die het officiële narratief ondersteunen, gelden als noemenswaardig. Want experts. Op basis van geflopte wiskundige modellen is het gerechtvaardigd ieder mens in een tijdelijke gevangenis te stoppen. Want experts. Het gedeelte van het brein waar kritisch en analytisch denken wordt gedaan, is bij de stay-at-home beweging hierbij uit het raam gevlogen. Want experts.

Nu het echter steeds duidelijker wordt dat de voorspellingen van de door hen zo geroemde experts er mijlenver naast zaten en dat het percentage mensen die asymptomatisch zijn veel hoger is dan eerder werd aangenomen, is er iets merkwaardigs gebeurd. In plaats van toe te geven dat zij fout waren, is de redenering nu als volgt: juist dóór de totalitaire maatregelen zijn er relatief weinig mensen dood gegaan aan COVID19! Er wordt hierbij ook weer compleet voorbijgegaan aan het totale gebrek aan empirisch bewijs voor de werking van deze maatregelen!  En de grote meerderheid van de mensen neemt deze redenering echter voor kennisgeving aan en keurt de grootste vrijheidsschending sinds 80 jaar goed. Dit is schijnbaar het nieuwe gezonde verstand geworden.

 

Corona haalt de menselijkheid uit de mens

Als je zo de huidige situatie bekijkt, heeft de stay-at-home beweging een donkere en puriteinse toekomst in petto. Een wereld waarbij menselijk contact gemeden wordt en men elkaar met een constant wantrouwen behandelt. Waar nieuwe mensen leren kennen nooit meer spontaan gedaan kan worden. Waar men elke handeling overbewust doet omdat op elk voorwerp het zo gevreesde virus kan zitten. Waar mensen als non-essentieel bestempeld kunnen worden. Waar het burgerlijk ongehoorzaam wordt om naar oma of opa te gaan die voor hun eigen bestwil letterlijk opgesloten zitten in een bejaardentehuis maar die liggen te sterven aan eenzaamheid. Social distancing als deugd. Deze lieden willen je het liefst in een 100% gedesinfecteerde bubbel stoppen, als het maar werkt. Dit zijn dezelfde mensen die vóór de corona-hype overigens niet aan social distancing deden of mondkapjes droegen. Influenza was voor hen iets wat je met je meedroeg naar de rij bij de kassa en gewetensvol uitblies over de gerimpelde dame voor je. De schijnheiligheid van het stay-at-home publiek is schrijnend. Als je niet meedanst met de walz van deze beschermengels van de samenleving, zul je ironisch genoeg door hen beschuldigd worden een potentiële moordenaar te zijn van alle onschuldige mensen die in de toekomst van COVID19 komen te overlijden.

De pro-lockdowners denken het gat in de dijk te stoppen met hun vinger, maar vergeten dat de dijk later met grote kracht zal overstromen. Zij staren zich blind op de dagelijkse dodencijfers van het COVID19-dagblad, maar zien de veel grotere gevolgen compleet over het hoofd. Of het maakt ze niet uit. Zij geven er niet om dat wereldwijd al tientallen miljoenen mensen hun baan of onderneming hebben verloren door het absurd strakke regime van overheden. Het maakt ze niet uit dat depressiegevallen omhoogschieten en de stijging van mensen die zelfmoord plegen uit wanhoop. Zij zien over het hoofd dat mensen doodgaan doordat ze geen behandeling meer kunnen krijgen in het ziekenhuis omdat COVID19 tot enige prioriteit is verworden. Het is geen probleem voor hen dat er in ontwikkelingslanden aan de andere kant van de wereld letterlijk genocide wordt gepleegd door de door hen zo geroemde lockdown en tienduizenden mensen gedwongen worden te sterven aan de honger. Als de capaciteit IC-bedden maar niet overschreden wordt, dan is dit het allemaal waard toch?

 

George Orwell’s 1984 als instructieboekje voor overheden

Er is één ding dat nog veel gevaarlijker is dan COVID-19 zelf: een ambtenaar die uit de grond van zijn hart aan de camera’s vertelt dat hij hier is om te helpen. Er is een politiestaat ontstaan die zijn weerga niet kent. Drones worden gebruikt om absolute controle te houden. Een overvloed aan boetes zijn uitgedeeld aan mensen die de twee-meter-regel schonden. De talrijke Gestapo-achtige arrestaties die gedaan zijn: van het gevangennemen van een eenzame surfer in Californie tot zwaar geschut gebruiken voor iemand die besloot te zonnebaden op een volkomen leeg strand. Niet te vergeten de ontelbare telefoontjes naar de politie. In Spanje is bekend dat tenminste één op de drie belletjes (van 200.000 in een maand tijd) naar het noodnummer gedaan waren door balkonmensen die iemand de hond zagen uitlaten of een paar spelende kinderen op straat spotten. En het meest verbazingwekkende is nog wel het gegeven dat zulke acties fanatiek toegejuicht worden. Niet door een paar activisten, maar door de doorsnee burger. ‘Stay at home, idiots!’, schreeuwen ze. Je zou bijna denken dat de mensen die zich obsessief vastklampen aan dit nieuwe normaal bewust genieten van het onderwerpen van andere individuen.

 

Alhoewel het wellicht zo overkomt: deze tirade betekent overigens niet dat ik geloof dat er niks aan de hand is, dat COVID19 een hoax is, of dat diegenen getroffen door het virus aanstellers zijn. Er waart wel degelijk een nieuw virus rond dat gevaarlijk is voor sommige mensen. Maar de dystopische werkelijkheid waar wij in zitten is het gevolg van een totale overreactie. Als de camera’s niet constant gericht zouden zijn geweest op China of Italië, of wanneer men dit in perspectief had kunnen plaatsen, zouden we momenteel nooit in dezelfde situatie gezeten hebben. We zouden ons niet hebben laten leiden door angst, maar door het objectief bekijken van statistieken. We zouden mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem geïnformeerd hebben over het gevaar van dit nieuwe (long)virus zodat zij zelf maatregelen konden treffen. We zouden door zijn gegaan met ons dagelijks leven zoals met iedere jaarlijkse pandemie en onze buren vrij laten om eigen beslissingen te nemen.  We zouden nooit en te nimmer de macht van de staat hebben gebruikt om ieder mens op te laten sluiten voor een vals gevoel van veiligheid.

Het ontstaan van deze medische tyrannie is juist mogelijk gemaakt, zelfs ge-pushed door de moreel superieuren, door de #stayathome-fanaten, door de #weareinthistogether-drammers, door de #social distance-strijders en door de #flattenthecurve collectivisten. De ideeën die zij opperen zijn blijkbaar zo goed dat ze verplicht moesten worden. Zo bezien is de weg naar de hel inderdaad geplaveid met goede intenties.

 

 

1.397 Replies to “De morele superioriteit van de stay-at-home beweging verwoest levens

 1. Schijnveiligheid. Een woord waar ik nog voor deze “crisis” opkwam en de grootse reden waarom ik weg ging van alles wat ik dacht opgebouwd te hebben. Wilde ik even delen.

  Tis boeiend wat je schrijft. Ik ga het morgen nog een keer lezen.

 2. Wat een pijn, frustratie en boosheid klinkt hierin door. En wat een verzameling strawmannig, veralgemenisering en, jawel ik-weet-het-beter-wokeness. Het is een vreemde arrogantie die ik niet terug vind in de genomen maatregelen. Maatregelen die het gevolg zijn van keuzes gemaakt op onvolledige data. Het zijn niet allemaal mijn keuzes, en kritiek leveren is een groot goed, dus vooral doen. Maatregelen die nu langzaam meeontwikkelen met de steeds meer beschikbaar komende data. Weer niet allemaal mijn keuzes, maar dat is ok. Iedereen die anders denkt afschilderen als gehersenspoeld, of aanhanger van totalitarisme, is een absurde overdrijving en haalt de bodem onder je proza weg. Jammer want het is best meeslepend geschreven…

 3. Dank je. Je vat alles juist samen. En zelfs na het lezen van dit inzicht zullen er mensen zijn die het niet willen zien. Sommige mensen zijn opgevoed altijd vertrouwen te hebben in de heersende autoriteit. Kritisch denken hoefde nooit. Veel mensen leven in een realiteit van schijnveiligheid waar communisme, totalitarisme en oorlog nooit in eigen land kunnen gebeuren. Alleen in alle andere landen, en alleen hier tijdens de 1e en 2e wereldoorlog.
  En nu weer leuke dingen doen 🙄

 4. Thanks for every other excellent post. The place else could anyone get that type of info in such an ideal method of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such information.

 5. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am encountering issues with your RSS. I don’t understand why I cannot join it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!|

 6. Hi would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 7. I haven’t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 8. What i do not understood is if truth be told how you’re now not actually much more well-preferred than you might be right now. You are so intelligent. You already know therefore considerably in relation to this matter, produced me for my part imagine it from numerous numerous angles. Its like women and men are not involved except it is something to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs nice. Always take care of it up!

 9. Unquestionably consider that which you said. Your favourite justification seemed to be on the net the simplest thing to remember of. I say to you, I certainly get annoyed even as folks think about worries that they plainly don’t realize about. You controlled to hit the nail upon the highest and outlined out the entire thing with no need side effect , people can take a signal. Will likely be again to get more. Thanks

 10. hello there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from proper here. I did alternatively experience several technical issues the usage of this site, as I skilled to reload the website lots of occasions prior to I may just get it to load properly. I were brooding about if your web host is OK? No longer that I am complaining, but slow loading instances occasions will sometimes have an effect on your placement in google and could harm your high-quality score if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I’m including this RSS to my email and can look out for a lot extra of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon..

 11. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and everything. But just imagine if you added some great pictures or videos
  to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with
  pics and videos, this site could definitely be one of the best in its field.
  Great blog!

 12. Hello, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring?K I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 13. Thank you a lot for giving everyone an extremely splendid opportunity to read critical reviews from this site. It really is so lovely and also full of amusement for me and my office peers to visit your site at minimum thrice weekly to see the newest stuff you will have. And of course, I’m just at all times happy with the attractive techniques you give. Certain two ideas on this page are indeed the most beneficial we have ever had.

 14. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 15. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 16. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. But think about if you added some great images or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this website could definitely be one of the most beneficial in its field. Good blog!

 17. I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 18. You actually make it appear really easy with your presentation but I find this matter to be really one thing which I feel I’d never understand. It kind of feels too complex and extremely broad for me. I am taking a look forward in your next post, I will attempt to get the dangle of it!

 19. After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 20. Good web site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 21. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 22. Howdy! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site covers a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 23. Can I simply say what a relief to find someone who really is aware of what theyre talking about on the internet. You positively know the best way to deliver a difficulty to gentle and make it important. More people have to learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre not more common since you positively have the gift.

 24. I simply wanted to develop a comment to be able to express gratitude to you for the precious items you are giving out on this website. My rather long internet investigation has at the end of the day been paid with good quality suggestions to talk about with my family members. I would express that most of us readers actually are unequivocally lucky to be in a magnificent network with very many marvellous people with helpful techniques. I feel truly blessed to have seen your entire weblog and look forward to really more fabulous moments reading here. Thanks again for all the details.

 25. Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 26. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & assist different customers like its aided me. Good job.

 27. The next time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I do know it was my option to learn, however I actually thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you may repair if you happen to werent too busy on the lookout for attention.

 28. Hey would you mind letting me know which web host you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price? Thanks, I appreciate it!

 29. I’m just writing to let you understand what a terrific discovery our daughter experienced going through your site. She learned numerous things, with the inclusion of what it’s like to have a wonderful helping character to have others without hassle know precisely selected advanced subject areas. You actually exceeded readers’ expected results. I appreciate you for imparting such good, trustworthy, informative as well as fun thoughts on that topic to Kate.

 30. I think that is one of the most significant info for me. And i am glad reading your article. But should statement on few general issues, The site style is wonderful, the articles is actually nice : D. Good task, cheers

 31. Can I just say what a aid to search out someone who truly knows what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know how you can convey a difficulty to gentle and make it important. Extra folks need to read this and understand this aspect of the story. I cant imagine youre not more widespread because you positively have the gift.

 32. I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

 33. I am now not positive where you are getting your info, however good topic. I must spend some time learning more or figuring out more. Thanks for excellent info I used to be on the lookout for this info for my mission.

 34. Simply wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply cool and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 35. Yesterday, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 36. Its such as you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the e-book in it or something. I think that you simply can do with a few to power the message home a little bit, but other than that, this is magnificent blog. A great read. I’ll certainly be back.

 37. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 38. I just could not depart your site prior to suggesting that I extremely loved the usual info a person supply in your guests? Is gonna be back frequently in order to check up on new posts

 39. Hello, i think that i noticed you visited my site thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my web site!I assume its good enough to use a few of your ideas!!

 40. I?¦m no longer certain the place you are getting your info, however great topic. I must spend some time finding out much more or figuring out more. Thanks for great info I was on the lookout for this info for my mission.

 41. Hi,

  We recently conducted an analysis of your website with our team of experts specialized in SEO optimization. The results of our analysis have revealed significant opportunities for improvement in order to maximize your online visibility and increase your revenue.

  Good SEO ranking can multiply organic traffic by 4 and increase conversion chances by 87%. Don’t miss out on this opportunity, differentiate yourself from your competitors now!

  Our team of experts is ready to offer you a complete audit and optimization of your website. Together, we can transform your website into a powerful online showcase that attracts new customers and strengthens your reputation.

  To move to the next step and improve your online presence, please click on the secure link below: https://bit.ly/3p2HI73

  Feel free to contact us now to schedule a consultation and discover how we can increase your revenue through an optimized website.

  Best regards,
  Maya

 42. I’m now not sure the place you are getting your info, but great topic. I must spend some time finding out much more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this information for my mission.

 43. Please let me know if you’re looking for a article author for your blog. You have some really good posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Thanks!

 44. You could certainly see your skills in the work you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 45. wonderful post, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector don’t realize this. You must proceed your writing. I am confident, you have a huge readers’ base already!

 46. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such wonderful information being shared freely out there.

 47. Wonderful items from you, man. I’ve take note your stuff previous to and you are simply extremely great. I really like what you have got right here, really like what you are stating and the way in which during which you say it. You make it entertaining and you continue to take care of to keep it sensible. I cant wait to learn far more from you. This is actually a terrific website.

 48. You actually make it appear really easy together with your presentation however I in finding this matter to be actually something which I feel I might never understand. It seems too complicated and extremely wide for me. I’m taking a look forward in your next post, I will try to get the cling of it!

 49. What i don’t understood is if truth be told how you are no longer really a lot more well-preferred than you might be now. You are so intelligent. You recognize thus significantly in the case of this topic, produced me for my part consider it from numerous varied angles. Its like women and men are not fascinated unless it is something to do with Woman gaga! Your individual stuffs great. All the time maintain it up!

 50. You actually make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be really something that I feel I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m taking a look forward on your next put up, I¦ll try to get the cling of it!

 51. My spouse and i got now fortunate when Chris managed to conclude his research using the ideas he received through the web site. It is now and again perplexing just to be making a gift of solutions which many people have been trying to sell. We really keep in mind we have got you to be grateful to because of that. The main illustrations you’ve made, the simple web site menu, the relationships you can help foster – it is many fabulous, and it’s helping our son and us know that this topic is thrilling, and that’s truly indispensable. Thanks for the whole thing!

 52. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 53. I needed to draft you a little bit of note to help give many thanks the moment again for all the stunning basics you have featured in this article. This has been wonderfully generous of people like you in giving freely what exactly some people could possibly have offered for sale for an ebook to generate some dough on their own, mostly seeing that you might well have tried it in the event you considered necessary. The tricks also served to be the fantastic way to be sure that many people have similar interest similar to my very own to find out more when considering this issue. I am certain there are thousands of more pleasant moments up front for individuals that look over your blog post.

 54. You actually make it seem so easy together with your presentation however I to find this matter to be actually something that I think I might by no means understand. It sort of feels too complicated and very extensive for me. I’m having a look forward on your next submit, I will try to get the hold of it!

 55. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays..

 56. I absolutely love your blog and find most of your post’s to be just what I’m looking for. can you offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a number of the subjects you write with regards to here. Again, awesome site!

 57. เว็บสล็อตฝากถอนออโต้ อีกขั้นของการเล่นคาสิโนออนไลน์เว็บตรงด้วยระบบการเล่นที่มีความล้ำยุค เร็ว
  มีความปลอดภัยรวมทั้งความยั่งยืนมั่นคงที่สูง SLOTPLAY138 เปิดให้บริการslot online เว็บตรง ที่มีระบบการฝากถอนอัตโนมัติที่นักลงทุนไม่จำเป็นต้องส่งสลิปให้แอดมิน ฝากถอนได้เร็วทันใจใช้เวลาเพียงแต่ 15 วินาทีแค่นั้น ทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนครั้งสำหรับการฝากถอน ด้วยการประมวลผลโดย
  Ai ทำให้การฝากถอนของเว็บตรงออโต้จะไม่เกิดจุดบกพร่องแม้แต่ครั้งเดียว ปัญหาชนิดโอนเงินไม่ตรงบัญชี, โอนเงินผิดปริมาณ,เงินไม่เข้า
  จะไม่มีอีกต่อไป สล็อตฝากถอนออโต้ เปิดโอกาสทางการฝากถอนให้สมาชิกได้ทำธุรกรรมทางการเงินมากมายช่องทาง เช่น ธนาคารออนไลน์,
  แบงค์ภายในประเทศ, บัตรเครดิต/เดบิต, โมบายแบงค์กิ้ง และก็คลิปโตเคอเรนซี เพื่อรองรับทุกคนที่มีบัญชีสำหรับการทำธุรกรรมที่แตกต่างกัน ทั้งยังสำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารนั้นก็สามารถร่วมสนุกกับ สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ auto ทางเรารองรับการฝากถอนผ่านบัญชีทรูมั่นนี่วอเลท (True Wallet) ที่สามารถทำรายการฝากถอนไม่มีอย่างต่ำได้เช่นกัน เริ่มต้นเพียงแต่ 1 บาทเพียงเท่านั้น สำหรับผู้เล่นที่อยากเล่นสล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์กับauto slotที่มีระบบระเบียบการฝากถอนออโต้
  จำเป็นต้องเข้ามาเล่นตรงนี้เพียงแค่นั้น รับประกันว่ามีความปลอดภัย ไม่คดโกง มั่นคงไม่มีการปิดหนี้อย่างแน่แท้ auto ออโต้ ได้รวบรวมค่ายสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์มาให้สมาชิกได้เล่นมากยิ่งกว่า 31 ค่ายเกมส์ รวมเกมเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ที่มีให้เลือกเล่นมากกว่า 1,000 เกมส์อย่างยิ่งจริงๆ สมาชิกทุกท่านสามารถเลือกเล่นได้ตามที่ใจต้องการ ทางเราไม่มีการกำหนดขั้นต่ำสำหรับการเล่น สามารถเลือกว่าเดิมพันเบทได้จากที่ปรารถนา เริ่มต้นได้ตั้งแต่หลักหน่วยไปจนกระทั่งหลักหมื่นอย่างยิ่งจริงๆ ยิ่งเสี่ยงมากมายเงินรางวัลยิ่งสูงตามไปด้วย สำหรับเว็บสล็อตออโต้ได้เปิดให้บริการทุกคนทุกเมื่อเชื่อวัน ไม่มีทางหยุด สามารถเล่นได้ตลอด
  24 ชั่วโมง เกมสล็อตออนไลน์ของพวกเรานั้นสามารถเล่นได้อีกทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัทพ์โทรศัพท์มือถือ รองรับทั้งแพลตฟอร์ม
  IOS แล้วก็ Android ซึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ที่แห่งไหนของโลกนี้ก็สามารถเล่นเกมสล็อตเว็บไซต์ตรงได้ และก็ด้วยความพิเศษของ ออโต้สล็อต ที่ได้พัฒนามาเป็นอย่างดีทำให้ผู้เล่นไม่มีความจำเป็นที่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น สามารถเล่นสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ได้หน้าเว็บหรือบราวร์เซอร์ได้เลย
  สำหรับผู้ใดที่ยังคลุมเคลือสำหรับเพื่อการลงทุนสามารถทดลองเล่นสล็อตได้ฟรี ทางพวกเรามีระบบระเบียบการทดสอบเล่นสล็อตให้ทุกท่าน ทดสอบเล่นได้โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก ทางพวกเรามีเครดิตฟรีให้แก่คุณเอาไปเล่นฟรีๆแบบไม่จำกัด สิทธิพิเศษวันนี้สำหรับผู้ที่ยังมิได้เป็นสมาชิกกับทาง สล็อตออโต้ วอเลท
  สามารถรับโบนัสเครดิตฟรี 100% ได้เพียงสมัครสมาชิกใหม่เข้ามาเล่นกับพวกเราเพียงแค่นั้น รีบสมัครได้เลยวันนี้ slotplay138.com

 58. Howdy would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 59. You really make it seem really easy along with your presentation however I find this topic to be actually one thing which I feel I would never understand. It seems too complex and very vast for me. I’m taking a look ahead on your subsequent post, I’ll try to get the hold of it!

 60. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 61. Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Terrific blog and great design.

 62. Its like you learn my thoughts! You seem to know so much approximately this, such as you wrote the book in it or something. I feel that you can do with a few to power the message home a little bit, however other than that, that is great blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 63. of course like your web site but you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I will surely come back again.

 64. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 65. Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

 66. Good V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 67. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is great blog. A great read. I will certainly be back.

 68. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! “How beautiful maleness is, if it finds its right expression.” by D. H. Lawrence.

 69. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 70. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Appreciate it!

 71. What i do not realize is actually how you are no longer really a lot more well-preferred than you may be now. You’re very intelligent. You already know therefore significantly when it comes to this matter, produced me in my opinion imagine it from so many varied angles. Its like men and women don’t seem to be involved until it’s one thing to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs nice. Always care for it up!

 72. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!

 73. Please let me know if you’re looking for a article author for your blog. You have some really great posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Many thanks!

 74. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such wonderful information being shared freely out there.

 75. I was just seeking this information for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list. Generally the top websites are full of garbage.

 76. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossips and net and this is really annoying. A good web site with exciting content, that is what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 77. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 78. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 79. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 80. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to stop hackers?

 81. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 82. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. However just imagine if you added some great images or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this site could undeniably be one of the very best in its niche. Terrific blog!

 83. Howdy would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price? Thanks a lot, I appreciate it!

 84. I wish to show thanks to this writer just for rescuing me from this type of situation. As a result of searching throughout the search engines and finding methods which are not productive, I assumed my entire life was over. Living devoid of the solutions to the problems you have fixed through the guide is a crucial case, as well as the kind that would have in a wrong way affected my career if I hadn’t come across the website. That capability and kindness in dealing with a lot of stuff was tremendous. I’m not sure what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can at this time look ahead to my future. Thank you so much for this expert and sensible help. I won’t think twice to refer your web site to any individual who should have guidance on this issue.

 85. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 86. I’m really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A number of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any suggestions to help fix this issue?

 87. Undeniably imagine that which you said. Your favorite reason appeared to be at the internet the easiest thing to remember of. I say to you, I certainly get irked whilst other folks consider issues that they plainly do not recognize about. You controlled to hit the nail upon the highest and also defined out the whole thing without having side effect , folks can take a signal. Will probably be again to get more. Thanks

 88. Good – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 89. I’ve recently started a website, the info you provide on this website has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “There is a time for many words, and there is also a time for sleep.” by Homer.

 90. В этой статье мы расскажем вам о 1xBet промокодах и как они могут помочь вам получить бонусы и дополнительные средства для ставок. Мы приглашаем вас ознакомиться с промокодами и бонусами в букмекерской компании 1хБет. Вы узнаете про все актуальные промо акции предлагаемые букмекером, а также правильное использование этих промокодов и бонус кодов для получения максимальной выгоды.

 91. Greetings from California! I’m bored at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great blog!

 92. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any methods to help prevent content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 93. Hello very cool site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds alsoKI am happy to seek out numerous useful info here in the post, we need work out extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 94. Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks Nonetheless I’m experiencing situation with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting identical rss drawback? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 95. ¿Obtener una tarjeta en solo minutos? ¡Sí! Solicita una tarjeta virtual Crypterium y experimenta la emisión de tarjetas más rápida. Recárgala directamente desde tu billetera, conéctala a Apple Pay y prepárate para pagar en cualquier lugar, en cualquier momento.

 96. I liked up to you’ll receive performed right here. The cartoon is tasteful, your authored subject matter stylish. nevertheless, you command get bought an shakiness over that you wish be handing over the following. unwell indisputably come further until now again since precisely the same just about very ceaselessly inside case you defend this hike.

 97. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 98. I just couldn’t depart your site prior to suggesting that I really enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is gonna be back often in order to check up on new posts

 99. I do like the way you have framed this specific situation and it does provide me some fodder for consideration. However, because of everything that I have observed, I simply just wish when other remarks pack on that individuals continue to be on point and in no way get started on a tirade of some other news of the day. Yet, thank you for this fantastic point and whilst I do not go along with this in totality, I value your point of view.

 100. Simply wish to say your article is as astounding. The clearness on your submit is simply nice and that i can suppose you are knowledgeable on this subject. Fine with your permission let me to snatch your RSS feed to stay updated with forthcoming post. Thank you 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.

 101. An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit evaluation on this. And he in truth purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love studying more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your weblog with extra particulars? It’s highly useful for me. Big thumb up for this weblog submit!

 102. With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any methods to help reduce content from being stolen? I’d certainly appreciate it.

 103. Hello, Neat post. There’s a problem with your site in internet explorer, could check this?K IE nonetheless is the marketplace chief and a large section of people will pass over your wonderful writing because of this problem.

 104. I want to voice my passion for your kind-heartedness for men and women who have the need for help with in this concept. Your personal dedication to passing the solution all over was remarkably helpful and have surely made men and women just like me to attain their pursuits. Your entire insightful advice denotes so much to me and even further to my fellow workers. Many thanks; from everyone of us.

 105. This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 106. Thank you, I’ve recently been searching for info approximately this topic for a while and yours is the greatest I’ve came upon so far. But, what concerning the conclusion? Are you certain concerning the supply?

 107. Good website! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 108. Thanks so much for providing individuals with a very spectacular chance to read from this site. It is always very enjoyable and as well , stuffed with a lot of fun for me personally and my office fellow workers to search your blog nearly thrice a week to see the new tips you have got. And indeed, I’m at all times motivated with all the tremendous thoughts served by you. Selected 4 points in this article are honestly the most effective we have had.

 109. This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 110. Good day! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Thanks!

 111. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 112. Thanks for one’s marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you can be a great author.I will be sure to bookmark your blog and may come back down the road. I want to encourage one to continue your great job, have a nice evening!

 113. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 114. Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice practices and we are looking to trade methods with other folks, please shoot me an e-mail if interested.

 115. Excellent goods from you, man. I’ve consider your stuff previous to and you are simply too fantastic. I really like what you’ve received here, really like what you are saying and the way in which by which you assert it. You are making it enjoyable and you continue to care for to keep it wise. I cant wait to learn far more from you. That is really a wonderful website.

 116. Definitely imagine that that you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest factor to consider of. I say to you, I certainly get annoyed even as other folks think about worries that they plainly do not understand about. You managed to hit the nail upon the highest and outlined out the entire thing with no need side-effects , other folks could take a signal. Will probably be back to get more. Thank you

 117. Great V I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 118. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 119. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your blog? My website is in the exact same niche as yours and my visitors would genuinely benefit from some of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Thank you!

 120. My brother suggested I might like this web site. He was once entirely right. This put up actually made my day. You cann’t consider simply how so much time I had spent for this information! Thanks!

 121. I do agree with all the ideas you’ve presented in your post. They are really convincing and will certainly work. Still, the posts are very short for beginners. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 122. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 123. I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

 124. I believe this site has some rattling wonderful information for everyone :D. “Experience is not what happens to you it’s what you do with what happens to you.” by Aldous Huxley.

 125. you are in point of fact a good webmaster. The site loading speed is incredible. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterwork. you’ve done a wonderful process on this subject!

 126. Can I just say what a aid to search out somebody who actually is aware of what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know the way to carry an issue to mild and make it important. More individuals have to learn this and perceive this aspect of the story. I cant consider youre no more fashionable because you definitely have the gift.

 127. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Thanks

 128. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thanks!

 129. That is the appropriate weblog for anyone who wants to seek out out about this topic. You notice a lot its nearly arduous to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You positively put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just nice!

 130. I like the helpful information you supply to your articles. I will bookmark your weblog and take a look at once more here frequently. I’m reasonably certain I will learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the following!

 131. There are definitely a number of details like that to take into consideration. That may be a great point to carry up. I provide the ideas above as basic inspiration but clearly there are questions like the one you convey up where an important thing will probably be working in honest good faith. I don?t know if finest practices have emerged round things like that, however I am sure that your job is clearly recognized as a good game. Each boys and girls feel the affect of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 132. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem solved soon. Kudos

 133. Hello there, just became aware of your weblog through Google, and found that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will be grateful when you continue this in future. Many other folks will be benefited from your writing. Cheers!

 134. Nice post. I used to be checking continuously this blog and I’m impressed! Very useful info specifically the last part 🙂 I maintain such information a lot. I was seeking this particular information for a long time. Thanks and good luck.

 135. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 136. Hi there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My blog addresses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

 137. Thanks a lot for sharing this with all people you really realize what you’re talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally consult with my site =). We can have a hyperlink alternate agreement between us!

 138. After I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any way you possibly can remove me from that service? Thanks!

 139. Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 140. I must convey my gratitude for your kind-heartedness supporting persons that absolutely need help with the area of interest. Your real commitment to getting the message across became exceptionally significant and has always made guys and women like me to arrive at their pursuits. Your amazing invaluable key points can mean a lot to me and still more to my fellow workers. Regards; from all of us.

 141. Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say wonderful blog!

 142. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist other users like its aided me. Great job.

 143. Thanks , I have just been searching for information about this topic for ages and yours is the greatest I’ve discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 144. You really make it seem really easy along with your presentation but I find this matter to be actually something which I believe I’d by no means understand. It seems too complicated and extremely extensive for me. I’m taking a look forward for your subsequent publish, I’ll try to get the grasp of it!

 145. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog. An excellent read. I will certainly be back.

 146. This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 147. The very root of your writing while sounding reasonable in the beginning, did not work properly with me personally after some time. Someplace throughout the paragraphs you managed to make me a believer but only for a very short while. I nevertheless have a problem with your jumps in assumptions and you might do well to fill in all those gaps. When you actually can accomplish that, I could definitely be fascinated.

 148. There are actually quite a lot of details like that to take into consideration. That could be a great point to carry up. I provide the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions just like the one you deliver up the place crucial thing will likely be working in trustworthy good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around things like that, however I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

 149. I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Studying this information So i’m happy to exhibit that I’ve a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I so much undoubtedly will make certain to don’t fail to remember this web site and provides it a look on a relentless basis.

 150. Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!

 151. Great post and straight to the point. I am not sure if this is really the best place to ask but do you people have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks 🙂

 152. Thank you for another informative website. Where else could I get that kind of info written in such an ideal way? I’ve a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such information.

 153. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch! “The future is not something we enter. The future is something we create.” by Leonard I. Sweet.

 154. Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 155. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 156. I in addition to my pals appeared to be reviewing the best items located on the website and then came up with an awful feeling I never expressed respect to the web blog owner for those tips. These people were absolutely very interested to read through all of them and have certainly been using those things. We appreciate you simply being really considerate and for going for these kinds of exceptional topics most people are really desirous to understand about. My very own sincere regret for not saying thanks to sooner.

 157. Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Appreciate it

 158. hello there and thanks for your info – I have certainly picked up something new from proper here. I did however experience a few technical issues the use of this website, since I experienced to reload the site many times prior to I may just get it to load correctly. I were brooding about if your hosting is OK? Not that I’m complaining, however slow loading instances times will sometimes impact your placement in google and could injury your quality ranking if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon..

 159. My spouse and I absolutely love your blog and find most of your post’s to be exactly what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a few of the subjects you write regarding here. Again, awesome website!

 160. Great – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 161. Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 162. Hello there, I discovered your website by way of Google even as searching for a similar matter, your web site got here up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 163. Hi there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My site discusses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 164. Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just couldn’t come across. What an ideal website.

 165. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely wonderful. I really like what you have acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can’t wait to read far more from you. This is actually a terrific website.

 166. Attractive element of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to say that I get actually enjoyed account your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment or even I success you get admission to persistently quickly.

 167. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this site. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 168. Hiya very cool blog!! Man .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionallyKI’m satisfied to find so many useful information right here in the publish, we’d like work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 169. I think this is among the most vital information for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers

 170. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100 sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

 171. Nice post. I was checking continuously this weblog and I’m inspired! Extremely helpful info specially the last phase 🙂 I deal with such info a lot. I was seeking this particular information for a long time. Thank you and best of luck.

 172. Thanks for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you¦ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What an ideal site.

 173. Hey very nice website!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds additionally…I’m satisfied to seek out numerous useful info right here in the submit, we want develop more techniques on this regard, thanks for sharing.

 174. certainly like your website but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I’ll certainly come back again.

 175. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a remark is added I get 4 emails with the same comment. Is there any approach you may take away me from that service? Thanks!

 176. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Appreciate it!

 177. Thank you for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you?¦ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a great web-site.

 178. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue fixed soon. Thanks

 179. Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Thank you so much!

 180. I have been browsing on-line more than 3 hours these days, but I never discovered any fascinating article like yours. It’s pretty price enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made excellent content as you probably did, the web will likely be much more useful than ever before. “I think that maybe if women and children were in charge we would get somewhere.” by James Grover Thurber.

 181. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 182. Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

 183. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 184. Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I really like the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent site!

 185. What i don’t understood is in truth how you are no longer really a lot more smartly-appreciated than you may be right now. You’re so intelligent. You realize thus significantly on the subject of this topic, produced me in my opinion imagine it from so many various angles. Its like women and men are not fascinated until it is one thing to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs excellent. All the time maintain it up!

 186. You actually make it seem really easy together with your presentation however I find this topic to be actually one thing which I feel I’d by no means understand. It seems too complicated and very extensive for me. I’m taking a look forward for your subsequent submit, I will attempt to get the grasp of it!

 187. Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 188. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any ways to help stop content from being stolen? I’d really appreciate it.

 189. Hello would you mind stating which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 190. I was curious if you ever considered changing the structure of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?

 191. Good day very nice blog!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also?KI am glad to seek out so many helpful info right here within the put up, we need work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 192. I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Exceptional work!

 193. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100 positive. Any tips or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

 194. Hello there I am so delighted I found your webpage, I really found you by accident, while I was looking on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb work.

 195. My wife and i have been now peaceful that Peter managed to deal with his reports while using the ideas he discovered from your very own weblog. It’s not at all simplistic just to be making a gift of methods which usually most people could have been trying to sell. We grasp we have got the writer to appreciate for that. Those explanations you have made, the straightforward website navigation, the relationships you can assist to promote – it’s got all fantastic, and it is facilitating our son in addition to us reckon that that theme is thrilling, and that is quite essential. Thanks for the whole thing!

 196. It’s the best time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this submit and if I may I want to counsel you some attention-grabbing issues or suggestions. Perhaps you could write subsequent articles relating to this article. I wish to read even more things about it!

 197. Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 198. Thank you for sharing superb informations. Your website is so cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What an ideal website.

 199. Heya are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 200. Howdy would you mind stating which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 201. Thank you for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and just could not come across. What a perfect site.

 202. You really make it seem so easy together with your presentation but I in finding this topic to be really one thing that I believe I might by no means understand. It sort of feels too complex and very vast for me. I’m taking a look ahead in your next post, I will attempt to get the cling of it!

 203. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup. Do you have any methods to prevent hackers?

 204. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! “Do you want my one-word secret of happiness–it’s growth–mental, financial, you name it.” by Harold S. Geneen.

 205. I am now not positive where you’re getting your info, however good topic. I needs to spend some time learning much more or working out more. Thanks for fantastic information I was looking for this info for my mission.

 206. Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb blog!

 207. I have been surfing on-line more than 3 hours nowadays, yet I by no means found any interesting article like yours. It is beautiful price enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made just right content as you did, the internet will probably be a lot more useful than ever before.

 208. Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Thanks!

 209. I am not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 210. Hi there very nice website!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally…I’m glad to seek out numerous helpful information here in the publish, we need work out more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 211. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 212. Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 213. A lot of thanks for all of your efforts on this site. Kate takes pleasure in working on investigations and it’s really easy to see why. We know all about the powerful mode you convey priceless tips through this web site and even encourage participation from the others on that matter then my simple princess is now being taught a whole lot. Take advantage of the rest of the year. Your performing a first class job.

 214. I¦ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Reading this information So i am happy to convey that I’ve a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I so much indisputably will make certain to don¦t omit this website and provides it a look on a relentless basis.

 215. I will right away snatch your rss as I can’t find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me recognize in order that I may subscribe. Thanks.

 216. I’m really enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Excellent work!