De coronacrisis is een misleidend woord. Het suggereert dat er een crisis is ontstaan waarbij een virus als schuldige wordt aangewezen. Het woord heeft al een zodanige connotatie dat er onherroepelijk een beeld geschetst is van doem en verderf door een onzichtbare vijand. De algemene aanname is nu dan ook dat we in een oorlog zijn beland waarbij alles geoorloofd is om escalatie te voorkomen. Tyrannie als noodzakelijk kwaad. Wie echter zijn hoofd koel heeft weten te houden gedurende deze massahysterie, heeft gezien dat het virus een probleem is dat niet in verhouding staat met de genomen maatregelen en dat de werkelijke crisis niks anders is dan de reactie van de mens. En dat de escalatie al heeft plaatsgevonden: de overdaad aan totalitaire maatregelen, de gedwongen bekering aan één bepaald narratief en de heksenjacht naar andersdenkenden zijn het bewijs hiervan.

 

In naam der volksgezondheid!

Een van de dingen die mijn grootste verbazing heeft gewekt de afgelopen maanden is de radicale shift van culturele hegemonie en de kritiekloze aanpassing hieraan van veruit het grootste deel van de bevolking. De culturele hegemonie omvat de dominante set aan ideeën, normen en waarden over een bepaalde sociale realiteit. Je kunt het ook zo zien: alles wat genormaliseerd is en natuurlijk voelt, is deel van de culturele hegemonie. Waarbij er voorafgaand aan de COVID19-hype een vrij relaxte houding bestond tegenover (seizoensafhankelijke) overdraagbare virussen, is dit in een zeer korte tijd omgedraaid in een cultuur van angst waarbij alles dat in potentie het virus kan dragen met afschuw wordt aangekeken en bovenal onvoorwaardelijk gemeden dient te worden. Ik heb deze ontwikkeling in rap tempo zien gebeuren bij mensen om mij heen. Waar diegenen met de griep voorheen nog zonder scrupules op de koffie bij de buren zouden zijn gegaan of naar verjaardagsfeestjes, zijn zij momenteel de grootste voorvechters van een algehele lockdown, zijn zij degenen die anderen vermanend toespreken wanneer zij geen mondkapjes dragen en zijn zij het die bij het zien van een groep van meer dan twee personen zonder twijfel de politie zullen inschakelen.

De reden voor deze eigenaardige transformatie is eigenlijk vrij simpel: de mens is van nature conformistisch. En zelfs door een snelle en radicale verandering in een algemeen geaccepteerd gedachtegoed, is het dus schijnbaar heel gemakkelijk om zonder veel na te denken over te stappen hierop. Het is immers de weg van de minste mentale weerstand en de meeste medestanders. Maar zoals men kan zien, is dit ook veruit de gevaarlijkste denkmethode. Door rigoreus het ‘nieuwe normaal’ te promoten en zelfs op te leggen aan je medemens, is de stap naar een nieuw soort totalitarisme gezet. En dat is wat er in de afgelopen maanden gebeurd is. Het proces is overigens niets nieuws; het is in feite een veelbelopen pad in de geschiedenis van de mensheid. De filosoof Alan Watts legde in 1969 deze belangrijke causale relatie uit:

‘You will find that insecure societies are the most intolerant of non-joiners.  They are so unsure of the validity of their game rules that they say that everyone must play. (…) Everybody is equally inferior, which becomes the parody of democracy.  And that kind of society you have to watch out for, because it turns in a quick click into fascism.’  (Lecture: A Place for the Hermit)

Wat heel duidelijk zichtbaar is geworden sinds het virus in Europa is aan komen waaien, is een zeer wijdverbreide aanhang voor het collectivisme. En dat is zwaar verontrustend. Het stelt namelijk dat in feite alles gedaan kan worden zolang het maar in het algemeen belang is. Dit is eigenlijk niks anders dan abstracte begrippen gebruiken als argument om jouw wereldbeeld op te leggen aan een ander. Verkapt egoïsme dus. De stay-at-home beweging is hier een goed voorbeeld van. Zij zijn zo overtuigd geraakt van hun eigen gelijk dat zij totaal voorbij gaan aan alternatieve denkwijzen. En de overheid is hun wapen. Zelf zijn zij namelijk te laf om hun buren te dwingen; hiervoor gebruiken zij maar al te graag de macht van de staat. Het recht op zelfbeschikking bestaat hier dan ook niet: het individu is voor collectivisten verworden tot product waar, al naar gelang hun visie op het algemeen belang, gedaan mee kan worden wat men wil. En als er één grote deprimerende conclusie kan worden gemaakt op basis van de huidige totalitariteit: je bent het bezit van de ander.

Een goede tyrannie is zo slecht nog niet

De these van mijn vorige artikel was dat de ontstane paniek het gevolg is geweest van de constante hypnose door mediabeelden. Wat echter cruciaal is aan het dagelijkse ritueel aan kranten lezen, internet doorzoeken en televisie kijken, is niet de inhoud ervan, maar de manier waarop het geframed wordt. Wat men vergeet tijdens het lezen of kijken is dat nieuws onherroepelijk een selectie van de werkelijkheid is. Wat nog moeilijker is te doorzien: de suggestieve manier van presenteren geeft je de illusie dat je door eigen denken tot conclusies bent gekomen. Dat jijzelf degene bent geweest die causale verbanden hebt weten te vinden en dat als onomstotelijk bewijs neemt voor aanpassingen in gedachten en gedrag. Het narratief dat zich heeft ontwikkeld omtrent het coronavirus is uitgelopen tot een allesomvattende manie. Het is doorgesijpeld in alle aspecten van het leven. Doordat al het nieuws zich op dit nieuwe, onbekende virus heeft gestort, is de illusie gecreëerd dat niks anders meer van belang is. Het is immers tot feit verheven dat dit de grootste bedreiging is van de samenleving.

Het gevolg van deze angstcultuur is dat bij een groot gedeelte van de bevolking een moreel superieuriteitscomplex is ontstaan. Dit zijn de mensen die onverdraagzaam zijn tegenover de mensen die zich niet willen bekeren naar het geloof in het enige juiste narratief. Dit zijn de mensen die met de grafiekjes van doem zwaaien. Dit zijn de mensen die one-size-fits-all maatregelen eisen. Dit zijn de mensen die je voorhouden dat ongehoorzaam zijn aan de door hen gesteunde maatregelen zal leiden tot verlies van ontelbare levens. Dit zijn de mensen die het gelukt is om overheden te overtuigen George Orwell’s 1984 als instructieboekje te gebruiken. En dit zijn de mensen die zichzelf op de schouders kloppen voor het creëren van deze tyrannie, omdat zij werkelijk denken dat zij goed doen.

 

‘Ja, maar Italië!..’

De argumenten van de stay-at-home beweging hebben zich tijdens de afgelopen maanden steeds veranderd. De onverdraagzaamheid is echter hetzelfde gebleven. Eerst waren het de videoclips van omvallende Chinezen en de gefilmde chaos in Wuhan-ziekenhuizen die gebruikt werden als bewijs van een allesvernietigend virus. Toen werd het cruiseship The Diamond Princess gevolgd en was men in de volle overtuiging dat iedere passagier die geïnfecteerd zou raken gedoemd was te sterven. De resultaten van het enige geldige onderzoek van het cruiseschip dat een grove inschatting kon maken van de ernst van het virus, lieten destijds al zien dat COVID19 alleen gevaarlijk is voor een zeer klein percentage. Er was overigens geen tijd om dit onderzoek te laten bezinken in de collectieve geest, omdat Italië aan de beurt was. Beelden van overvolle ziekenhuizen werden getoond, mensen die schijnbaar aan de lopende band stierven, en dokters die moesten kiezen welke patiënt aan de beademing mocht. Alhoewel het buiten kijf staat dat het erg schokkend is geweest, zijn de mensen ook hier weer misleid en gingen voorbij aan drie dingen: het is niet ongebruikelijk dat ziekenhuizen overweldigd worden (en dat mensen sterven in een ziekenhuis, wow!), de ziekenhuizen die overvol raakten representeren niet alle ziekenhuizen in Italië (veruit het grootste percentage was en bleef leeg), en het vermogen om de dood in perspectief te zien.

Door de suggestieve beelden op tv en het missen van relativering, werd een denkwijze radicaal veranderd: als we niks doen, zullen we net als Italië worden! Dit was de tijd dat de #flattenthecurve werd geïntroduceerd. Een grafiek die laat zien dat de capaciteit IC-bedden zonder maatregelen ver overschreden zou worden. Heel overtuigend en niks op tegen te werpen, toch? De enige details zijn een gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de werking van interventies en dat men hier de grove fout maakt voorspellingen gelijk te stellen aan feiten. Daarentegen is er wel bewijs dat suggereert dat lockdowns en social distancing niet significant effectief zijn: de exponentiële stijging was al vlakker aan het worden vóórdat deze maatregelen ingesteld werden! Echter, voor de meesten was dit simplistiche beeld van #flattenthecurve reden genoeg om kritikasters de mond te snoeren en menselijk gedrag verregaand te reguleren.

 

Het ‘expert’ argument

Vervolgens werd het ‘expert-argument’ aangevoerd. Waar de klassieke definitie van wetenschap juist het constante bevragen behelst, is dit in de coronacrisis onmogelijk geworden. Want experts. Er bestaat een 100% consensus tussen experts over de ernst van het virus. Want experts. Alleen experts die het officiële narratief ondersteunen, gelden als noemenswaardig. Want experts. Op basis van geflopte wiskundige modellen is het gerechtvaardigd ieder mens in een tijdelijke gevangenis te stoppen. Want experts. Het gedeelte van het brein waar kritisch en analytisch denken wordt gedaan, is bij de stay-at-home beweging hierbij uit het raam gevlogen. Want experts.

Nu het echter steeds duidelijker wordt dat de voorspellingen van de door hen zo geroemde experts er mijlenver naast zaten en dat het percentage mensen die asymptomatisch zijn veel hoger is dan eerder werd aangenomen, is er iets merkwaardigs gebeurd. In plaats van toe te geven dat zij fout waren, is de redenering nu als volgt: juist dóór de totalitaire maatregelen zijn er relatief weinig mensen dood gegaan aan COVID19! Er wordt hierbij ook weer compleet voorbijgegaan aan het totale gebrek aan empirisch bewijs voor de werking van deze maatregelen!  En de grote meerderheid van de mensen neemt deze redenering echter voor kennisgeving aan en keurt de grootste vrijheidsschending sinds 80 jaar goed. Dit is schijnbaar het nieuwe gezonde verstand geworden.

 

Corona haalt de menselijkheid uit de mens

Als je zo de huidige situatie bekijkt, heeft de stay-at-home beweging een donkere en puriteinse toekomst in petto. Een wereld waarbij menselijk contact gemeden wordt en men elkaar met een constant wantrouwen behandelt. Waar nieuwe mensen leren kennen nooit meer spontaan gedaan kan worden. Waar men elke handeling overbewust doet omdat op elk voorwerp het zo gevreesde virus kan zitten. Waar mensen als non-essentieel bestempeld kunnen worden. Waar het burgerlijk ongehoorzaam wordt om naar oma of opa te gaan die voor hun eigen bestwil letterlijk opgesloten zitten in een bejaardentehuis maar die liggen te sterven aan eenzaamheid. Social distancing als deugd. Deze lieden willen je het liefst in een 100% gedesinfecteerde bubbel stoppen, als het maar werkt. Dit zijn dezelfde mensen die vóór de corona-hype overigens niet aan social distancing deden of mondkapjes droegen. Influenza was voor hen iets wat je met je meedroeg naar de rij bij de kassa en gewetensvol uitblies over de gerimpelde dame voor je. De schijnheiligheid van het stay-at-home publiek is schrijnend. Als je niet meedanst met de walz van deze beschermengels van de samenleving, zul je ironisch genoeg door hen beschuldigd worden een potentiële moordenaar te zijn van alle onschuldige mensen die in de toekomst van COVID19 komen te overlijden.

De pro-lockdowners denken het gat in de dijk te stoppen met hun vinger, maar vergeten dat de dijk later met grote kracht zal overstromen. Zij staren zich blind op de dagelijkse dodencijfers van het COVID19-dagblad, maar zien de veel grotere gevolgen compleet over het hoofd. Of het maakt ze niet uit. Zij geven er niet om dat wereldwijd al tientallen miljoenen mensen hun baan of onderneming hebben verloren door het absurd strakke regime van overheden. Het maakt ze niet uit dat depressiegevallen omhoogschieten en de stijging van mensen die zelfmoord plegen uit wanhoop. Zij zien over het hoofd dat mensen doodgaan doordat ze geen behandeling meer kunnen krijgen in het ziekenhuis omdat COVID19 tot enige prioriteit is verworden. Het is geen probleem voor hen dat er in ontwikkelingslanden aan de andere kant van de wereld letterlijk genocide wordt gepleegd door de door hen zo geroemde lockdown en tienduizenden mensen gedwongen worden te sterven aan de honger. Als de capaciteit IC-bedden maar niet overschreden wordt, dan is dit het allemaal waard toch?

 

George Orwell’s 1984 als instructieboekje voor overheden

Er is één ding dat nog veel gevaarlijker is dan COVID-19 zelf: een ambtenaar die uit de grond van zijn hart aan de camera’s vertelt dat hij hier is om te helpen. Er is een politiestaat ontstaan die zijn weerga niet kent. Drones worden gebruikt om absolute controle te houden. Een overvloed aan boetes zijn uitgedeeld aan mensen die de twee-meter-regel schonden. De talrijke Gestapo-achtige arrestaties die gedaan zijn: van het gevangennemen van een eenzame surfer in Californie tot zwaar geschut gebruiken voor iemand die besloot te zonnebaden op een volkomen leeg strand. Niet te vergeten de ontelbare telefoontjes naar de politie. In Spanje is bekend dat tenminste één op de drie belletjes (van 200.000 in een maand tijd) naar het noodnummer gedaan waren door balkonmensen die iemand de hond zagen uitlaten of een paar spelende kinderen op straat spotten. En het meest verbazingwekkende is nog wel het gegeven dat zulke acties fanatiek toegejuicht worden. Niet door een paar activisten, maar door de doorsnee burger. ‘Stay at home, idiots!’, schreeuwen ze. Je zou bijna denken dat de mensen die zich obsessief vastklampen aan dit nieuwe normaal bewust genieten van het onderwerpen van andere individuen.

 

Alhoewel het wellicht zo overkomt: deze tirade betekent overigens niet dat ik geloof dat er niks aan de hand is, dat COVID19 een hoax is, of dat diegenen getroffen door het virus aanstellers zijn. Er waart wel degelijk een nieuw virus rond dat gevaarlijk is voor sommige mensen. Maar de dystopische werkelijkheid waar wij in zitten is het gevolg van een totale overreactie. Als de camera’s niet constant gericht zouden zijn geweest op China of Italië, of wanneer men dit in perspectief had kunnen plaatsen, zouden we momenteel nooit in dezelfde situatie gezeten hebben. We zouden ons niet hebben laten leiden door angst, maar door het objectief bekijken van statistieken. We zouden mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem geïnformeerd hebben over het gevaar van dit nieuwe (long)virus zodat zij zelf maatregelen konden treffen. We zouden door zijn gegaan met ons dagelijks leven zoals met iedere jaarlijkse pandemie en onze buren vrij laten om eigen beslissingen te nemen.  We zouden nooit en te nimmer de macht van de staat hebben gebruikt om ieder mens op te laten sluiten voor een vals gevoel van veiligheid.

Het ontstaan van deze medische tyrannie is juist mogelijk gemaakt, zelfs ge-pushed door de moreel superieuren, door de #stayathome-fanaten, door de #weareinthistogether-drammers, door de #social distance-strijders en door de #flattenthecurve collectivisten. De ideeën die zij opperen zijn blijkbaar zo goed dat ze verplicht moesten worden. Zo bezien is de weg naar de hel inderdaad geplaveid met goede intenties.

 

 

87 Replies to “De morele superioriteit van de stay-at-home beweging verwoest levens

 1. Schijnveiligheid. Een woord waar ik nog voor deze “crisis” opkwam en de grootse reden waarom ik weg ging van alles wat ik dacht opgebouwd te hebben. Wilde ik even delen.

  Tis boeiend wat je schrijft. Ik ga het morgen nog een keer lezen.

 2. Wat een pijn, frustratie en boosheid klinkt hierin door. En wat een verzameling strawmannig, veralgemenisering en, jawel ik-weet-het-beter-wokeness. Het is een vreemde arrogantie die ik niet terug vind in de genomen maatregelen. Maatregelen die het gevolg zijn van keuzes gemaakt op onvolledige data. Het zijn niet allemaal mijn keuzes, en kritiek leveren is een groot goed, dus vooral doen. Maatregelen die nu langzaam meeontwikkelen met de steeds meer beschikbaar komende data. Weer niet allemaal mijn keuzes, maar dat is ok. Iedereen die anders denkt afschilderen als gehersenspoeld, of aanhanger van totalitarisme, is een absurde overdrijving en haalt de bodem onder je proza weg. Jammer want het is best meeslepend geschreven…

 3. Dank je. Je vat alles juist samen. En zelfs na het lezen van dit inzicht zullen er mensen zijn die het niet willen zien. Sommige mensen zijn opgevoed altijd vertrouwen te hebben in de heersende autoriteit. Kritisch denken hoefde nooit. Veel mensen leven in een realiteit van schijnveiligheid waar communisme, totalitarisme en oorlog nooit in eigen land kunnen gebeuren. Alleen in alle andere landen, en alleen hier tijdens de 1e en 2e wereldoorlog.
  En nu weer leuke dingen doen 🙄

 4. Thanks for every other excellent post. The place else could anyone get that type of info in such an ideal method of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such information.

 5. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am encountering issues with your RSS. I don’t understand why I cannot join it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!|

 6. Hi would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 7. I haven’t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 8. What i do not understood is if truth be told how you’re now not actually much more well-preferred than you might be right now. You are so intelligent. You already know therefore considerably in relation to this matter, produced me for my part imagine it from numerous numerous angles. Its like women and men are not involved except it is something to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs nice. Always take care of it up!

 9. Unquestionably consider that which you said. Your favourite justification seemed to be on the net the simplest thing to remember of. I say to you, I certainly get annoyed even as folks think about worries that they plainly don’t realize about. You controlled to hit the nail upon the highest and outlined out the entire thing with no need side effect , people can take a signal. Will likely be again to get more. Thanks

 10. hello there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from proper here. I did alternatively experience several technical issues the usage of this site, as I skilled to reload the website lots of occasions prior to I may just get it to load properly. I were brooding about if your web host is OK? No longer that I am complaining, but slow loading instances occasions will sometimes have an effect on your placement in google and could harm your high-quality score if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I’m including this RSS to my email and can look out for a lot extra of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon..

 11. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and everything. But just imagine if you added some great pictures or videos
  to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with
  pics and videos, this site could definitely be one of the best in its field.
  Great blog!

 12. Hello, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring?K I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 13. Thank you a lot for giving everyone an extremely splendid opportunity to read critical reviews from this site. It really is so lovely and also full of amusement for me and my office peers to visit your site at minimum thrice weekly to see the newest stuff you will have. And of course, I’m just at all times happy with the attractive techniques you give. Certain two ideas on this page are indeed the most beneficial we have ever had.

 14. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 15. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 16. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. But think about if you added some great images or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this website could definitely be one of the most beneficial in its field. Good blog!

 17. I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 18. You actually make it appear really easy with your presentation but I find this matter to be really one thing which I feel I’d never understand. It kind of feels too complex and extremely broad for me. I am taking a look forward in your next post, I will attempt to get the dangle of it!

 19. After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 20. Good web site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 21. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 22. Howdy! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site covers a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 23. Can I simply say what a relief to find someone who really is aware of what theyre talking about on the internet. You positively know the best way to deliver a difficulty to gentle and make it important. More people have to learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre not more common since you positively have the gift.

 24. I simply wanted to develop a comment to be able to express gratitude to you for the precious items you are giving out on this website. My rather long internet investigation has at the end of the day been paid with good quality suggestions to talk about with my family members. I would express that most of us readers actually are unequivocally lucky to be in a magnificent network with very many marvellous people with helpful techniques. I feel truly blessed to have seen your entire weblog and look forward to really more fabulous moments reading here. Thanks again for all the details.

 25. Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 26. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & assist different customers like its aided me. Good job.

 27. The next time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I do know it was my option to learn, however I actually thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you may repair if you happen to werent too busy on the lookout for attention.

 28. Hey would you mind letting me know which web host you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price? Thanks, I appreciate it!

 29. I’m just writing to let you understand what a terrific discovery our daughter experienced going through your site. She learned numerous things, with the inclusion of what it’s like to have a wonderful helping character to have others without hassle know precisely selected advanced subject areas. You actually exceeded readers’ expected results. I appreciate you for imparting such good, trustworthy, informative as well as fun thoughts on that topic to Kate.

 30. I think that is one of the most significant info for me. And i am glad reading your article. But should statement on few general issues, The site style is wonderful, the articles is actually nice : D. Good task, cheers

 31. Can I just say what a aid to search out someone who truly knows what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know how you can convey a difficulty to gentle and make it important. Extra folks need to read this and understand this aspect of the story. I cant imagine youre not more widespread because you positively have the gift.

 32. I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

 33. I am now not positive where you are getting your info, however good topic. I must spend some time learning more or figuring out more. Thanks for excellent info I used to be on the lookout for this info for my mission.

 34. Simply wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply cool and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 35. Yesterday, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 36. Its such as you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the e-book in it or something. I think that you simply can do with a few to power the message home a little bit, but other than that, this is magnificent blog. A great read. I’ll certainly be back.

 37. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *